Zawody podkarpackie

Udostępniam plik do programu N1MM+ do zawodów podkarpackich. Plik po pobraniu ze strony należy skopiować do folderu na dysku C   Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests

ZAWODY_PODKARPACKIE.UDC